Denna webbplats använder cookies som krävs för dess funktion. Vi använder dessutom cookies för extrafunktioner på webbplatsen och för att samla in anonymiserad användningsstatistik i syfte att förbättra webbplatsen. Mer information

MINIMED™ 670G SYSTEM
Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar


Referenser
  1. Iturralde E, et all. The Diabetes Educator. 2017; 43(2):223 – 232
  2. Bergenstal, R. M. et al. Jama. 2016; 316 (16): 1407 – 1408
  3. Garg SK et al. Diabetes Technol Ther. 2017 Mar;19(3):155-163
  4. Data on file, MiniMed 670G user experience survey, period Jun 2017 - Jan 2018, n=13571
  5. Christiansen MP, et al. Diabetes Technol Ther. 2017; Aug 19 (8): 446-456
  6. Guardian Sensor 3 Performance Report; 6026113-25A1_A 2016-10
  7. Bailey T, et al. Clin Chim Acta 2015;448:139–145